02/13/2023 13:40:25 الاخبار الریاضیه

#خالد_پیرزاده، قهرمان بدنسازی بر روی ویلچر آزاد شد!

Alternate Text


#خالد_پیرزاده، قهرمان بدنسازی بر روی ویلچر آزاد شد! تصویر خالد قبل از بازداشت حدود ۱۳۰ کیلو وزن داشت و هنگام آزادی حدود ۶۰ کیلو ، گواه بر شکنجه های وحشیانه در زندان ست.


                    #خالد_پیرزاده، قهرمان بدنسازی بر روی ویلچر آزاد شد!

تصویر خالد قبل از بازداشت حدود ۱۳۰ کیلو وزن داشت و هنگام آزادی حدود ۶۰ کیلو ، گواه بر شکنجه های وحشیانه در زندان ست.

خالد پيرزاده(زبيدى)، زندانى عرب در زندان شيبان پس از تحمل چهار سال حبس در زندان های اوین ، فشافویه و شیبان بالاخره امروز ۲۲ بهمن ماه ۴۰۱  با وضعیت جسمانی وخیم و در بدترین شرایط از زندان شیبان (زندان مركزى) اهواز آزاد شد. 

خالد پیرزاده چندين ماه در اعتراض به حكم 7 سال خود در  اعتصاب غذا بود. او  ۵ خرداد سال  1398 بازداشت شده بود و بر اثر شکنجه های وحشیانه سلامتی خود را از دست داد و مهره‌های کمر و پایش آسیب دیده است.

#اعدام_قتل_عمد_حکومتی
#نه_به_اعدام
#محسن_شکاری
#مجیدرضا_رهنورد
#محمدمهدی_کرمی
#محمد_حسینی

#مهسا_امینی

با اتحاد و همبستگی سراسری است که فضای سرکوب شکسته خواهد شد.

مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد
#زن_زندگی_آزادی
#پیش_بسوی_ایجاد_تشکل_های_مستقل_کارگری 
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#نان_کار_آزادی_پوشش_اختیاری
#زنده_باد_جنبش_نان_کار_آزادی
#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری